24 Kasım 2017 ödeme dengesi

Ödemeler Dengesi

Uluslararası finans konusundaki ikinci yazımızla sizlerleyiz. Uluslararası finans ve diğer finansal konularda daha pek çok yazı ile karşınızda olacağız.

Bir ekonominin performansını ölçmek önemlidir. Ödeme Dengesi bunu yapmanın bir yoludur. Bir ekonominin diğer ekonomilerle olan toplam işlemlerinin büyük resmini gösterir. Paranın net giriş ve çıkışlarını hesaba katar ve daha sonra bölümlere ayırır. Ekonomik işlemlerin ölçülebilmesi ve sistematik ve ihtiyatlı bir şekilde hesaba katılması için bir dengesizlik olması durumunda ödemeler dengesinin tüm hesaplarını dengelemek önemlidir.

Ödeme Dengesi, bir ekonominin dünyanın geri kalanıyla belirli bir süre içinde yaptığı işlemleri gösterir,  bazen uluslararası ödemeler dengesi olarak da adlandırılır; bir ülkenin sakinleri ile yerleşik olmayanları arasındaki her işlemi içerir.

Cari Hesap ve Sermaye Hesabı

Ödeme Dengesindeki tüm işlemler iki hesaba ayrılır: cari hesap ve sermaye hesabı.

Cari hesap:  Bu hesap, bir ülkenin bütçe fazlalığı durumunda kazandığı neti  açık olduğunda harcama yapmayı ifade eder. Ticaret dengesini, faktör gelirini (yabancı yatırım kazancı eksi yabancı ülkedeki yatırım harcamaları) ve diğer nakit transferlerini ekleyerek elde edilir.

Sermaye hesabı:  Bir ulusun mülkiyetindeki net değişikliği gösterir. Sermaye hesabı, bir ulusun merkez bankasının piyasa işlemlerindeki döviz net değişimini, rezerv hesabını (gelecekteki faiz ödemeleri ve krediler ve yatırımlar tarafından sağlanan temettüler hariç) oluşturan krediler ve yatırımlardan oluşur. Net döviz negatif ise, sermaye hesabının açık olduğu anlamına gelir.

Ödeme Dengesi verileri gerçek ödemeleri içermez. Aksine, işlemlerle ilgilidir. Bu, Ödeme Dengesi rakamının belli bir süre boyunca bir işletmeye yapılan net ödemelerden önemli ölçüde farklılaştığı anlamına gelir.

Ödeme Dengesi verileri, ulusal ve uluslararası ekonomik politikanın kararlaştırılmasında hayati öneme sahiptir Ödeme Dengesinin cari hesap dengesizlikleri ve doğrudan yabancı yatırım gibi kısımları bir ulusun ekonomi politikalarında ele alınan çok önemli konulardır. Belirli hedeflere sahip olan ekonomi politikaları Ödeme Dengesini etkiler.

Dikkat Edilecek Noktalar

Ödeme Dengesi, tüketicilerin ve firmaların ithal mallar ve hizmetler üzerine yaptıkları harcamaları gösteren bir hesaptır ve aynı zamanda, bir ülkenin başarılı firmalarının yabancı ülkelere ne kadar ihracat yaptığını gösteren bir işarettir. Para veya yabancı ülkeye giren döviz, olumlu bir girdi olarak alınır (örneğin, yabancı ülkelere yapılan ihracat)

Dışarıda para veya yabancı para harcamaları negatif girdi olarak ayarlanır (örn. Mallar ve hizmetler gibi ithalatlar)

Muhtemel Dengesizlikler

Ödeme Dengesinin de dengelenmesi gerekir; bununla birlikte, bireysel unsurlardaki fazlalıklar veya açıklar dengesizlikler yaratabilir. Cari işlemler açıklarındaki endişeler genellikle şunlardır:

– İhracattan çok daha fazla mal ithal eden bir ulusun olması halinde görünür bir ticaret açığı.

– Genel bir cari açık.

– Kısa vadeli krediler ve yedek hesaplar hariç, cari işlemler hesabı olan doğrudan yabancı yatırımların temel açığı.

Dengesizliklerin Arkasındaki Nedenler

Geleneksel olarak, cari işlemler faktörlerinin Ödeme Dengesi dengesizliklerinin başlıca nedeni olduğu düşünülmektedir. Bunlara döviz kuru, mali açık, ticari rekabet gücü dâhildir.

Alternatif olarak, sermaye hesabının, artıda olan ülkelerdeki tasarruf sahipleri tarafından oluşturulan küresel bir tasarruf doyumunun, mevcut yatırım fırsatlarının ötesine geçtiği dengesizliklerin başlıca amili olduğuna inanılmaktadır.

Rezerv Varlıklar

Ödeme Dengesi, rezerv varlıklarını, yabancı para rezervleri için kullanılan para birimi veya diğer standart değer olarak tanımlar. Rezerv varlık altın veya döviz olabilir.

Ödeme Dengesi Krizi

Bir Ödeme Dengesi krizi ya da para krizi, bir ülkenin gerekli ithalatları karşılayamaması ve / veya bekleyen borçları geri alamamasıdır. Böyle bir kriz, ulusun para birimi değerinin çok hızlı düşmesi ile ortaya çıkar. Krize genelde büyük sermaye girişi ile meydana gelir.

Kur Değişimiyle Yeniden Dengeleme

Bir ulusun döviz fiyatı artarsa, ihracatı daha az rekabetçi hale getirecek ve ithalat daha ucuza gelecektir.

Bir ülke, ithal ettiği miktardan daha fazlasını ihraç ettiğinde, yabancı ülkelerde döviz talebi artar. Çünkü diğer ülkeler eninde sonunda ihracatı ödemek için ülkenin para birimini talep eder. Dolayısıyla, eğer ülke daha fazla kazanırsa, döviz kuru cari hesap fazlalığını içerecek şekilde değişecek (artacaktır).

İç Fiyatların ve Talebin Ayarlanmasıyla Yeniden Dengeleme

Olası bir politika, iç talep düzeyini (yani ülkenin mallar üzerindeki harcamasını artırmak) sağlamaktır. Cari hesap için alternatif bir ifade, yatırım üzerindeki tasarruf fazlalığının olmasıdır. Yani, Cari Hesap =

Milli Tasarruflar – Ulusal Yatırım

Ülkeler ayrıca döviz kurlarını birbirlerine karşı belirlemeyi kabul edebilirler ve daha sonra kurallara dayalı ve karşılıklı olarak müzakere edilen döviz kuru değişiklikleri ile dengesizlikleri düzeltmeye çalışırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir