2 Aralık 2017 faiz oranı eşitliği

Faiz Oranı Eşitlik Modeli

Uluslararası finans alanında gerekli bilgi birikimini oluşturmanın temel taşlarını teşkil edecek bir yazı ile daha karşınızdayız.

Faiz Oranı Eşitliği Nedir?

Faiz Oranı Paritesi (Interest Rate Parity), iki ülkenin faiz oranları arasındaki farkın, vadeli döviz kuru ve spot döviz kuru teknikleri kullanılarak hesaplanan farka eşit kaldığı bir teoridir. Faiz oranı paritesi faiz, spot döviz ve döviz kurlarını birbirine bağlar. Forex piyasalarında çok önemli bir rol oynamaktadır.

Faiz Oranı Paritesi  teorisi, spot faiz oranı ile ilgili ileri (gelecekteki) para birimi oranı arasındaki ilişkiyi analiz etmede kullanışlıdır. Bu teoriye göre, iki farklı para birimi arasındaki faiz farklılıklarında arbitraj olmayacak ve fark, döviz üzerindeki vadeli döviz kuru için iskonto veya primde yansıtılacaktır.

Teori, aynı zamanda, bir yabancı paranın ileri prim veya iskontonun büyüklüğünün, karşılaştırıldığında ülkelerin spot ve ileri faiz oranları arasındaki farka eşit olduğuna da dikkat çekmektedir.

Örnek

1 yıl için 1000 € yatırım yapmayı düşünelim. Bu durumda yatırım vakaları olarak iki seçeneğimiz olacaktır:

Faiz Oranı Eşitliği

Durum 1:

Spot döviz kuru 1.2245 / € 1 olsun.

Dolayısıyla, pratik olarak, 1000 Avro @ $ 1.2245 = 1224.50 $

Bu parayı 1224.50 $ ‘ı 1 yıl için% 3 oranında yatırıp yıl sonunda 1261.79 dolar kazanabiliriz.

Durum II:

Ayrıca, 1 yıllık süre boyunca faiz oranının% 5.0 olduğu uluslararası bir piyasaya 1000 € yatırım yapabiliriz.

Dolayısıyla, 1 yıl için% 5 @ 1000 @ = 1051,27 €

Borsa döviz kuru 1.20025 / € 1 olacak.

Bu nedenle, 1000 Euro’yu yerel para birimine, dönüştürmek zorunda olduğumuzdan, gelecekteki döviz kurunda 1.20025 / € 1 düzeyinde 1 yıl önde bulunuyoruz.

Ardından, 1051,27 TL @ 1.20025 TL = 1261.79 TL dönüştürebiliriz.

Dolayısıyla, arbitraj olmadığında yatırım yönteminin seçimi ne olursa olsun her iki durumda Yatırım Getirisi eşittir.

Kapsamlı Faiz Oranı Paritesi

Kapsamlı Faiz Oranı Teorisi’ne göre, döviz kurundaki ileriye dönük primler (indirimler), iki egemen arasındaki faiz farklılıklarını geçersiz kılar. Başka bir deyişle, kapalı faiz teorisi, iki ülkedeki faiz oranları arasındaki farkın spot / forward para primleri ile geçersizleştirildiğini ve yatırımcıların arbitraj karı elde edemediklerini söylüyor.

Örnek

Çokuluslu bir firmanın bir ay içinde Avrupa’daki çalışanlarına Euro ödemeleri gerektiğini varsayalım. Şirket bunu birçok şekilde yapabilir, bunlardan biri aşağıda verilmiştir.

Şirket döviz kuruna kilitlemek için ayda bir (30 gün) Euro satın alabilir. Ardından, bu parayı 30 gün boyunca dolar cinsinden yatırım yaparak dolarları Euro’ya çevirmesi gerekir. Bu durum, şirketin kur dalgalanma riski taşımayacağı gibi aynı zamanda terim olarak kapsama olarak da bilinir.

Şirket ayrıca dolarları spot döviz kurunda Euro’ya dönüştürebilir. Ardından, elde ettiği Euroyu bir Avrupa tahviline (Euro cinsinden) 1 ay süreyle (30 gün boyunca eşdeğer bir Euro kredisi alacaktır) yatırım yapabilir. Sonra şirket bir ay sonra yükümlülüğünü Euro olarak ödeyebilir.

Bu modelde, şirket faiz kazanacağından, bugün daha az parayı Euro’ya dönüştürebilir. Bunun anlamı, Euro’nun faiz yoluyla büyümesi sebebiyle kazanılmış olmasıdır. Ayrıca kapsama olarak da bilinir çünkü parayı spot kurda Euroya dönüştürerek şirket döviz kuru dalgalanma riskini ortadan kaldırmış olur.

Açıklanan Faiz Oranı Paritesi

Açıklanan Faiz Oranı teorisi, belirli bir para biriminin beklenen değerlenmesinin (veya amortismanının) daha düşük (veya daha yüksek) faizle geçersizleştirildiğini söyler.

Örnek

Kapsamlı faiz oranına verilen örnekte, şirketin uygulayabileceği diğer yöntem, parayı dolar cinsinden yatırmak ve bir ay sonra ödeme anında Euro için değiştirmektir.

Kapsamlı Faiz Oranı ve Kapanmamış Faiz Oranı

Çağdaş ampirik analistler, açıklanan faiz oranı eşlik teorisinin yaygın olmadığını doğrulamaktadır. Bununla birlikte, ihlaller önceden tasarlandığı gibi büyük değildir. İhlaller, zamanın ufkuna bağımlı olmak yerine para birimi alanındadır.

Buna karşın, kapatılan faiz oranı paritesi, OECD ekonomileri arasında son zamanlarda başta kısa vadeli yatırımlar olmak üzere kabul gören bir teoridir. Bu tür modellerde meydana gelen belirgin sapmalar aslında işlem maliyetlerine yatırılır.

Faiz Oranı Paritesi Teorisinin Etkileri

Bu teori geçerliyse, arbitraj olasılığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu, yatırımcıların yerli veya yabancı para birimi cinsinden yatırım yapmaları halinde bile yatırımcı ilk yatırımını yerel para birimine yatırmış gibi yapacaktır.

Yurtiçi faiz oranı yabancı faiz oranlarının altında olduğunda, yabancı para forward indirimi ile ticaret yapmalıdır. Bu, döviz arbitrajının önlenmesi için geçerlidir.

Bir yabancı paranın bir ileri dönem indirimi yoksa veya ileri indirim, faiz avantajını dengeleyecek kadar büyük olmadığında, yerli yatırımcılar için arbitraj imkânı mevcuttur. Bu nedenle, yerli yatırımcılar bazen yabancı yatırımlardan yararlanabilirler.

Yurtiçi faiz oranları yabancı faiz oranlarını aştığında, döviz bir forward primi ile ticaret yapmalıdır. Bu, yerli ülke arbitrajının önlenmesini de telafi etmek için tekrarlandı.

Yabancı paranın forward priminin olmadığı veya forward priminin yerli ülkenin avantajını geçersiz kılacak kadar büyük olmadığı durumlarda, yabancı yatırımcılar için bir arbitraj imkânı olacaktır. Dolayısıyla, yabancı yatırımcılar iç pazara yatırım yaparak kazanç elde edebilirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir